UNIFIL: EERBETOON DUTCH INF COY 1

december 6, 2023 9:24 am Gepubliceerd door

Op 18 november 2023 vond de 5-jaarlijkse reünie plaats van de Kameraden van Dutch Inf Coy 1 – de eerste zelfstandige infanterie compagnie – die eind 1983 op missie gingen naar Libanon. Zij kwamen half 1984 weer terug naar Nederland. Het waren allen dienstplichtige jongens, twintigers, onder leiding van beroepsmilitairen, 156 man in totaal. De reünie vond plaats op de Bernhard Kazerne (Amersfoort). Men kwam voor de 7e keer bij elkaar. Verhalen werden uitgewisseld, verhalen over familie, werk, carrière en over de toenmalige belevenissen in Libanon.

In Libanon was de groep voltallig, en kwam voltallig weer terug in Nederland. Tijdens de bijeenkomst werden ook de inmiddels 20 overleden kameraden herdacht. Overleden, maar niet vergeten: de gemeenschappelijke onvergetelijke ervaringen in Libanon smeedde een hechte band.

Tijdens de reünie werden in het bijzijn van aanwezige nabestaanden de namen van de overleden kameraden namen stuk voor stuk opgelezen en beantwoord met een hoorbaar ‘Present’. Ter ere van de overledenen werd vervolgens een bloemstuk op een gedekte tafel gelegd. Zodoende waren de overledenen toch in het midden van de groep en was de Dutch Inf Coy toch ‘voltallig’.

Alle aanwezigen waren het erover eens dat het bloemstuk met de boodschap ‘Wij gedenken’ volledig tot zijn recht zou komen op de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Op 19 november is het bloemstuk dan ook naar Loenen gebracht en vond daar zijn definitieve plek op het strooiveld, alwaar een van de kameraden werd verstrooid.

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door boubeek