Disclaimer

Op deze website vindt u informatie over de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. De Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen probeert deze site zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden, maar kan er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm of omvang dan ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Op de inhoud en presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en van derden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen elektronisch of anderszins te kopiëren (tenzij met instemming van de Stichting Veteranenbegraafplaats Loenen), openbaar te maken en/of wijzingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.