Bestuur & Raad van Advies

Bestuur 

 • S.E. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter
  • portefeuille: marketing & communicatie, vrijwilligers, contactpersoon overheden
 • Genmaj. b.d. G.F. Sotthewes, vice-voorzitter
  • portefeuille: herdenkings- en educatiecentrum,  contactpersoon OGS 
 • Genmaj. b.d. N. Geerts, secretaris
  • portefeuille: veteranenbegraafplaats, contactpersoon veteranen en Monuta 
 • Drs. J. Hetebrij RA, penningmeester
  • portefeuille: fondsenwerving, contactpersoon vfonds
 • Mevrouw mr. P.B. Gaasbeek, bestuurslid
  • portefeuille: juridische zaken, reglementen, externe betrekkingen

De bestuurders van Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen ontvangen geen beloning of vaste onkostenvergoeding voor de door hen ten behoeve van NVBL uitgevoerde werkzaamheden.

Raad van Advies 

 • Mevrouw drs. A.M.C. Eijsink, voorzitter, initiatiefneemster Veteranenwet
 • Drs. J.C.G.M. Berends MPA, Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland
 • Lgen b.d. J.F.A.M. van Griensven, voorzitter Veteranen Platform
 • Bgen. P.G.F. Hoefsloot, directeur Nederlands Veteraneninstituut
 • Gen. b.d. T.A. Middendorp, namens Oorlogsgravenstichting
 • Mr. W.G.H.M van der Putten, expert grafrecht
 • Lgen. F. van Sprang, inspecteur-generaal der Krijgsmacht
 • Lgen. b.d. C.J.M. de Veer, namens vfonds

Wilt u informatie over begrafenissen, urn bijzettingen of as verstrooiingen? Neem dan telefonisch contact op met de begraafplaatscoördinator (telefoonnummer: 055 220 0015).