Organisatie

Bestuur 

 • S.E. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter
  • portefeuille: marketing & communicatie, vrijwilligers, contactpersoon overheden
 • Genmaj. b.d. G.F. Sotthewes, vice-voorzitter
  • portefeuille: herdenkings- en educatiecentrum,  contactpersoon OGS 
 • Genmaj. b.d. N. Geerts, secretaris
  • portefeuille: veteranenbegraafplaats, contactpersoon veteranen en Monuta 
 • Drs. J. Hetebrij RA, penningmeester
  • portefeuille: fondsenwerving, contactpersoon vfonds
 • Mevrouw mr. P.B. Gaasbeek, bestuurslid
  • portefeuille: juridische zaken, reglementen, externe betrekkingen

Raad van Advies 

 • Mevrouw drs. A.M.C. Eijsink, voorzitter, initiatiefneemster Veteranenwet
 • Drs. J.C.G.M. Berends MPA, Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland
 • Bgen. P.G.F. Hoefsloot, directeur Nederlands Veteraneninstituut
 • Gen. b.d. T.A. Middendorp, namens Oorlogsgravenstichting
 • Mr. W.G.H.M van der Putten, expert grafrecht
 • Bgen. b.d. H.J. Scheffer, voorzitter Veteranenplatform
 • Lgen. F. van Sprang, inspecteur-generaal der Krijgsmacht
 • Lgen. b.d. C.J.M. de Veer, namens vfonds