Begraafplaats en strooiveld

De Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen is gerealiseerd naast Nationaal Ereveld Loenen: een laatste rustplaats voor veteranen in de buurt van militairen en burgers die sneuvelden tijdens de strijd. Maar wel op gepaste afstand; de begraafplaatsen worden op een natuurlijke manier van elkaar gescheiden. De Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen heeft een aparte ingang met een eigen parkeerplaats met laadpalen.

UNIFORME UITSTRALING: In het begrafenisgedeelte, ook wel de veteranenkamer genoemd, is ruimte voor 900 veteranengraven. Elk graf een gelijkvormige gedenksteen, zodat de begraafplaats zijn een uniforme uitstraling behoudt. De gedenksteen hoort bij het graf en wordt dus betaald door de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Ook is er een ruim strooiveld aanwezig voor het uitstrooien van as. Hier staat een gedenkzuil met daarop de namen van hen waarvan hun as op het strooiveld is uitgestrooid.

Ook de partner van de veteraan mag op de begraafplaats begraven of bijgezet (urn) worden. Ook mag de as van de partner op het speciale strooiveld uitgestrooid worden.

Enkele gegevens:

  • 900 graven verspreid in een kamer van ongeveer 10.900 m2
  • Een lang pad met vlaggenmast, zitbanken en een waterpunt
  • Een verhard (flagstone)plein
  • Een strooiveld om as uit te strooien
  • Groenvoorzieningen: bomen, heideplaggen, gras en ruigte. Dit in lijn met het naastgelegen Nationaal Ereveld Loenen
  • Laadpalen op parkeerplaats

GRAFSTENEN EN GEDENKZUIL: De uniforme natuurstenen grafstenen worden aangeboden door de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en het Ministerie van Defensie.

De namen van hen wiens as is uitgestrooid op het strooiveld staan vermeld op de gedenkzuil.

STEEKVAZEN VOOR BLOEMEN: Op graven mogen snijbloemen geplaatst worden. Hiervoor staan steekvazen ter beschikking. Deze bevinden zich bij de waterkraan op het centrale plein van de begraafplaats, vlakbij de vlaggenmast. Als de bloemen verwelkt c.q. verdord zijn, worden zij weggehaald. De waterkraan voor het bloemenwater bevindt zich op het plein, bij de vlaggenmast. Deze is in gebruik van 1 april tot 1 november. Tijdens de wintermaanden kunt u water tappen in het toiletgedeelte van de aula/het herdenkings- en educatiecentrum.

BIJZONDERE FLORA: De flora op de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen is zorgvuldig aangelegd, om zodoende een duurzame leefomgeving voor insecten, vogels en kleine zoogdieren te creëren. Zij vinden in deze flora hun voeding, kunnen zich hierin verschuilen en planten zich hierin voort. Er is een onderhoudsplan opgesteld waarin een specifiek maaibeleid is opgenomen. Dit om de biodiversiteit te vergroten.

Klik op de illustratie voor een leesbare vergroting.

Wilt u informatie over begrafenissen, het bijzetten van een urn of het uitstrooien van as? Neem dan telefonisch contact op met de begraafplaatscoördinator (telefoonnummer: 055 220 0015).