Vereniging Vrijwilligers

Ook de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen kan niet bestaan zonder de hulp en inzet van vrijwilligers. Dit is dan ook de reden waarom op 11 februari 2021 de Vereniging Vrijwilligers NVBL en OGS te Loenen is opgericht.

Het bestuur bestaat uit:

  • Lkol b.d. Johan Bergsma, voorzitter
  • Janine van der Deure, vice-voorzitter
  • Lkol b.d. Johan van Houten, secretaris
  • Lkol b.d. Henk Laurens, penningmeester
  • Jori Schimmel, bestuurslid

Om de veteranen die respectvolle laatste rustplaats te kunnen bieden waar zij recht op hebben, is de Vereniging Vrijwilligers NVBL en OGS te Loenen altijd op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij één van de volgende vier werkgroepen:

  • Werkgroep Beheer en Onderhoud Begraafplaats (BOB), coördinator Rob Berendsen
  • Werkgroep Gastvrijheid, Horeca en Toezicht (GHT), coördinator Jos van Doornspeek
  • Werkgroep Begeleiding Uitvaarten, Bijzettingen en Evenementen (BUBE), coördinator Auke de Wilde
  • Werkgroep Rondleidingen, Voorlichting en Educatie (RVE), coördinator Janine van der Deure

Heeft u belangstelling voor één van bovenstaande werkgroepen en/of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl.  Zij waren er voor ons, laten wij er nu ook voor hen zijn. Meldt u zich aan?

De Vereniging Vrijwilligers NVBL en OGS te Loenen is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).