Voor wie

Voor 115.000 veteranen en hun levenspartner
Nederland telt ruim 115.000 veteranen. Mannen en vrouwen die hebben gestreden tijdens de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, Korea of Libanon. Tijdens missies in Cambodja, Congo, Angola, in voormalig Joegoslavië. Of tijdens actuele operaties in Irak, Afghanistan, Mali, Zuid-Soedan, Libië of Somalië. Mannen en vrouwen van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine én de Koninklijke Marechaussee. Militairen van alle leeftijden. Sommigen 21 of jonger, anderen de 90 al ruim gepasseerd.

Het bijzondere aan de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen is dat niet alleen een militair met de status van veteraan hier mag worden begraven, bijgezet of verstrooid, maar ook de levenspartner van de veteraan. Komt de levenspartner eerder dan de veteraan te overlijden, dan kan hij/zij reeds op de Veteranenbegraafplaats begraven, de urn bijgezet of de as verstrooid worden. 

Wie is veteraan?
Wie een veteraan is staat in artikel 1 van de Veteranenwet; de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.

Onder kameraden
Hoe meer waarde iemand hecht aan zijn of haar veteranenstatus, hoe sterker de behoefte aan saamhorigheid. Uit onderzoek blijkt ook dat veteranen behoefte hebben aan een laatste rustplaats onder kameraden. De Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen biedt veteranen deze laatste eer. Met – indien gewenst – tijdens de uitvaart gepaste aandacht voor hun militaire verleden.

Wilt u informatie over begrafenissen, urn bijzettingen of as verstrooiingen? Neem telefonisch contact op met de begraafplaatscoördinator (telefoonnummer: 055 220 0015).