Militaire eer

Nederland kent veteranen in actieve dienst en veteranen die de Krijgsmacht verlaten hebben. Indien een veteraan overlijdt zijn verschillende protocollen van toepassing. 
De termen ‘uitvaart met militaire eer’ en ‘uitvaart met beperkte militaire eer’ zijn voorbehouden aan bijzondere categorieën, waarover Defensie beleid heeft.

Niet elke veteraan heeft zonder meer recht op een hoornblazer, die signaal taptoe ten gehore brengt tijdens zijn/haar begrafenis in Nederland.
Op de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen kan op verzoek gezorgd worden voor een hoornblazer, tijdens een urnbijzetting of bij een asverstrooiing. 
In beginsel geldt dat het signaal taptoe slechts eenmaal klinkt. Dus ofwel bij de uitvaart, ofwel bij de bijzetting of verstrooiing.

Onder bepaalde voorwaarden kan er sprake zijn van een uitvaart met militaire eer of beperkte militaire eer, waarbij sprake is van inzet door de Krijgsmacht, door tussenkomst van de veteranenbegraafplaats.
Voor overledenen die niet vallen onder de criteria geldt dat er geen sprake is van een dergelijke uitvaart.
Soms zijn er mogelijkheden om de veteranenuitvaart toch enig gepast cachet te geven.

Wilt u informatie over een uitvaart met (beperkte) militaire eer? Neem dan telefonisch contact op met de begraafplaatscoördinator (telefoonnummer: 055 220 0015).