Kaderleden 13 Infanterie Bataljon Luchtmobiel Regiment Stoottroepen Prins Bernhard in Loenen

december 27, 2022 7:19 pm Gepubliceerd door

Op 22 december 2022 werd de Veteranenbegraafplaats Loenen en het aanpalende Ereveld Loenen bezocht door kader kaderleden van 13 Infanterie Bataljon Luchtmobiel Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. Dit bezoek stond in het teken van vorming en bewustwording. Door diverse aan de begraafplaatsen verbonden vrijwilligers is tekst en uitleg gegeven over de Veteranenbegraafplaats, de expositie in de aula/het herdenkings- en educatiecentrum en over de gesneuvelde Stoters die op het Ereveld hun laatste rustplaats hebben. De kaderleden bezochten het graf van Stoter Raviv van Renssen (1970-1995). Oud-Dutchbat III militairen lichtten de omstandigheden waaronder Raviv in Potocari (Srebrenica) is gesneuveld toe. Het bezoek werd afgerond met het leggen van een grafstuk en een minuut stilte.

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door boubeek